MEXICO: MOCTEZUMA HOS SPANIERNE – IFØLGE INDIANERE

I slutningen af året 1519 blev Moctezuma holdt som gidsel i et guldbur. Den aztekiske befolkning mærkede at der var kommet nye herrer til landet, og to generationer efter skrev Sahagún i Codex Florentino det han havde hørt indianere fortælle om spaniernes første tid i Tenochtitlán:

Og da det var blevet morgen, udråber man alt hvad spanierne har brug for, hvidt majsbrød, stegte kalkuner, æg, friskt vand, træ, brænde, trækul, store lerkar, polerede fade, vandbægre, store lerkrus, stegefade, alle arter af lertøj; dette, så sandt, beordrer Moctezuma.

Og de fyrster, han tilkaldte, adlød ham ikke længere; de er vrede, de kommer ikke til ham, de går ikke hen til ham, de hører ham ikke længere. Men det blev ikke derfor forsømt at hjælpe med alt hvad de havde brug for, mad og drikke, og vand og foder til hjortene.

Hjortene havde været aztekernes første betegnelse for spaniernes heste, som de ikke kendte inden 1519, men selvfølgelig i 1570’erne. Sahagún og hans medarbejdere havde vel valgt ordet for at give teksten indiansk autencitet – modsat ordet diablo, djævlen, som ikke var indiansk men var spaniernes nedladende udtryk for en indiansk gud og som Sahagún konsekvent benyttede i sit manuskript. Han ville vel balancere på kanten af kongens forbud mod at skrive noget om overtro.

Sahagúns beskrivelse af besættelsen fortsatte med plyndringer:

Og da spanierne rigtig havde slået sig ned, udspørger de Moctezuma om alt hvad der angår stadens skatte, rangtegnene, skjoldene; meget ihærdigt udspørger de ham, meget ivrigt spørger de efter guldet. Og Moctezuma viser derpå spanierne vej, de omringer ham, de trænges om ham, han går mellem dem, tæt fulgt, han viser vej, tæt fulgt, de har et greb i ham, de holder fast på ham. Og da de var ankommet til skatkammeret, hvis navn er Teocalco, fremdrages alle de strålende kostbarheder, quetzalfjer-udsmykning, rangtegn, skjolde, guldplader, diabloernes hals-kæder, guldnæsehalvmåner, guldbensmykker, guldarmbånd, guldpandesmykker. Derpå blev det guld, der var på skjoldene, revet af, og det der var på alle rangtegnene; og da alt guldet var revet af, antænder de, sætter de ild til, brænder de alle de forskellige kostbarheder; alt brændte.

Og guldet smeltede spanierne om i barrer; og af de grønne ædelsten tog de dem, som de syntes om; og de øvrige grønne ædelsten stjal tlaxcaltekerne. Og overalt gik spanierne omkring, de gennemrodede grundigt alle gemmesteder, skatkamre, opbeva-ringsrum. Alt tog de, alt hvad de fik øje på og som de syntes om.

MOCTEZUMAS STORE TALE – IFØLGE CORTÉS

Moctezuma arrangerede et møde med alle byens høvdinge, og i brevet til kongen skrev Cortés året efter, at Moctezuma havde holdt følgende tale:

Mine brødre og venner, I ved at i lang tid har I, jeres fædre og jeres forfædre været mine forfædres og mine underordnede og vasaller. I ved også at I altid er blevet behandlet godt af dem og af mig, og at I ligeledes har gjort hvad gode underordnede er forpligtede til at gøre overfor deres retmæssige hersker. Jeg tror også at I har i erindring, fra jeres forfædre, at vi ikke er født i dette land og at vores forfædre kom til det fra et andet land, meget fjernt herfra, at de blev ført hertil af en stor herre, hvis vasaller de alle var, og som efterlod dem her, men som efter lang tid vendte tilbage, og at han opdagede at vores forfædre allerede havde bosat sig og etableret sig i dette land, og giftet sig med kvinderne, og fået stadig flere sønner, så de ikke behøvede at vende tilbage med ham og endnu mindre modtage ham som deres hersker, og at han tog afsted idet han sagde at han ville vende tilbage, eller sende en styrke som de ville være tvunget til at un-derkaste sig. I ved også at vi altid har ventet ham, og svarende til det kaptajnen –altså Cortés – har fortalt os om den konge og herre som har sendt ham hertil og svarende til løftet hvor han sagde at han ville komme, så mener jeg det er sikkert, og I skal mene det samme, at hans herre er ham vi har ventet på, særligt da kaptajnen – igen Cortés – siger at de har haft viden om os.

Eftersom vores forfædre ikke optrådte retmæssigt overfor deres herre, så lad os gøre det, og lad os takke vores guder, fordi det de ventede er sket i vores tider. Af hele mit hjerte beder jeg jer, for så vidt som alt dette er velkendt for jer, at I lige som I har adlydt mig som jeres hersker i fremtiden vil respektere og adlyde denne store konge, fordi han er jeres retmæssige hersker, og i hans sted, skal I adlyde hans kaptajn – igen Cortés; det indebærer også at alle tributter og tjenesteydelser, som I hidtil har ydet mig, skal I give til ham, fordi jeg også skal betale tribut og tjene ham i alt han måtte bestemme. Ved at gøre det, vil I gøre jeres pligt som I er forpligtede til, og desuden vil I ved at gøre sådan give mig endnu større glæde.

VÆRS’GO, KONG CARLOS!

Ifølge Cortés har tlatoani Moctezuma i overværelse af byens høvdinge med henvisning til aztekiske myter overladt Spaniens konge hele aztekerriget! Ikke bare en ubetinget overgivelse men også en anerkendelse af Cortés som repræsentant for den tilbagevendte herre, der vil hævne sig fordi de ikke har optrådt retmæssigt.

Og så kan de forøvrigt takke deres guder for at de har fået lov til at opleve dette guddommelige øjeblik!

Efter sit referat af Moctezumas store tale føjede Cortés til at Moctezuma havde grædt de største tårer og udstødt de dybeste suk et menneske kan, og at alle høvdinge der havde hørt ham også græd så meget, så de længe var ude af stand til at svare. Og Cortés forsikrede sin majestæt i Spanien – der dér blev tituleret som hellig – at der ikke var en blandt spanierne der havde hørt denne tale, som ikke mærkede den største medfølelse.

Efter de så nogenlunde havde tørret tårerne væk, svarede de at de betragtede ham som deres øverste herre, og de lovede at gøre alt han beordrede dem til, og derfor og af de grunde han havde givet dem, ville de gøre det med glæde, så fremover, ja til alle tider, gjorde de sig til vasaller for Deres Højhed og i fremtiden ville de alle og hver især love og lovede at gøre alt de måtte blive beordret til i Deres Majestæts kongelige navn som gode og loyale vasaller burde gøre, og at de ville medvirke med deres tributter og tjenester, som de hidtil havde ydet til Moctezuma, samt med alt andet de måtte blive kommanderet til i Deres Højheds navn. Alt dette skete foran en offentlig notar som på min opfordring noterede det i rette form under tilstedeværelse af mange spanske vidner.

Total loyalitet, formuleret juridisk skarpt, bevidnet af spaniere og noteret af en offentlig notar.

Jeg gentager bare: VÆRS’GO, KONG CARLOS!

——————-

(siderne 377-380 i bind 1, gengivet uden kildehenvisninger og illustrationer):

VERDEN IFØLGE AZTEKERE OG INKAER:

MYTER OG HISTORIER FRA MEXICO OG PERU

Udvalgt, oversat, genfortalt og kommenteret

af Mikael Witte

Bind 1 + Bind 2

476 sider + 540 sider i A5-format. Rigt illustreret i farver

Udgivet af Selskabet for smukkere Byfornyelse

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s