PERU: HAM DER VENDER OP OG NED PÅ VERDEN

Sarmiento beskrev den 8. sapa inkas beslutning:

Da Inka Viracocha nu var meget gammel udnævnte han sin uægte søn Inka Urco som sin efterfølger uden at tage hensyn til reglerne for arvefølgen, for han var meget glad for drengens mor.

Med stemplet uægte søn fik Sarmiento mindet sin læser om det for ham fundamentale: inkaers manglende legitimitet. Den udpegede tronarving Inka Urco fik følgende svada med på vejen:

Denne søn var dristig, stolt og foragtede andre, så han vakte krigernes forbitrelse, især hos de legitime sønner, Inka Roca, som var den ældste, og blandt de tapre kaptajner Apu Mayta og Vicaquirau.

Denne ældste søn Inka Roca må ikke forveksles med den 6. sapa inka af samme navn.

Sarmiento fortsatte om nogle mænds magtmisbrug:

Disse traf deres forholdsregler for at hindre inkaens påtænkte arvefølge, idet de foretrak en af de andre brødre, den bedst stillede som ville behandle dem godt og vise dem den respekt som de fortjente. I al hemmelighed besluttede de sig for den tredje af de legitime sønner med navnet Cusi, og som senere blev kaldt Inka Yupanqui, fordi de mente han var mild og venlig, og ud over disse kvaliteter viste tegn på høj åndelighed og store tanker. Apu Mayta var mere stemt for denne plan end de andre, idet han ønskede at have en til at beskytte sig mod Inka Viracochas vrede. Mayta frygtede at inkaen ville slå ham ihjel fordi han havde forført en kvinde der hed Cacchon Chicya, som var en af Viracochas koner.

Sarmiento så altså mange grunde til et forestående kup, og fortsatte:

Mens de drøftede hvordan planen skulle udføres kom chancaerne marcherende fra Andahuaylas, tredive league borte, mod Cusco, som det vil blive beskrevet i forbindelse med Inka Yupanquis liv.

Inka Viracocha, skrækslagen for dem, flygtede fra Cusco til et sted der hed Caquia Xaquixahuana, hvor han lukkede sig inde fordi han frygtede chancaerne. Her døde han efter nogle år, berøvet Cusco, som hans søn Cusi havde taget i besiddelse adskillige år før hans død. Inka Viracocha var ham der havde foretaget de mest omfattende erobringer udenfor Cusco og som vi bør sige atter tyranniserede Cusco.

Sarmiento beskrev den skrækslagne, kujonagtige og tyranniske Inka Viracocha, som ikke ville forsvare Cusco mod chancaernes angreb.

Og nu havde Inka Viracocha udpeget en upopulær, uægte søn som arving istedet for den ældste ægte søn. Sarmiento fik antydet at det var forkert og fik nævnt de officerer der konspirerede for at dække over et seksuelt forhold til en af inkaens kvinder. Kort sagt: Ingen respekt for den kongelige arvefølge! Det må have frydet Sarmiento at kunne lytte og nikke til indianere og citere dem for disse argumenter.

Sapa inka, guddommelig enehersker, må have været tynget af vældige forventninger. Altid at skulle vise sig i nærkontakt med guderne og afbalancere virkelighedens magtfulde kræfter. At sidde øverst i toppen af hierarkiet indebar risiko for at styrte dybest i afgrunden, at blive myrdet og værre endnu: at blive udslettet, så efterkommerne ikke havde en forfader i form af en mumie at dyrke i den evige eftertid.

Arvefølgekampe var del af vilkårene i de øverste kredse; hofintriger stod tilsyneladende ikke i modsætning til forfædre-dyrkelsen – blot det foregik skjult og blev udlagt korrekt. Afgørende var hvem der dyrkede hvilke forfædre, hvilke rænker der blev smedet, hvilke historier der blev fortalt hvordan. Med inkaens mange seksuelt tilgængelige kvinder – sikke muligheder det kunne give en kvinde og hendes afkom, hvis hun blev udvalgt til at lægge køn og livmoder til herskeren – fik han mange børn og måtte leve med jalousi, stridigheder og magtkampe.

Nu stod den meget gamle 8. sapa inka, Inka Viracocha, med ansvar for at udpege sin arvtager blandt sine sønner. Det var ikke let! Og så udnævnte han sin uægte søn Inka Urco, for han var meget glad for drengens mor, noterede Sarmiento.

På den tid – og jeg taler om året 1438 da Inka Viracocha blev skubbet til side – var chancaerne inkaernes hovedmodstandere. Krisen kom på ingen måder pludselig, var bygget op i årevis, men med inkaernes svage ledelse så chancaerne muligheder i en konfrontation. Krig mellem områdets to store. Død og ødelæg-gelse i vente.

Store forandringer udspringer ofte af kriser. Retrospektivt kan jeg konstatere at et resultat af konfrontationen med chancaerne blev inkarigets omorganisering og ekspansion der endte som verdens største indianerrige. Men historien kunne være endt på andre måder.

Sarmiento citerede med fryd kritik af inkaerne, men også chancaernes krigshøvdinge karakteriserede han som røvere og tyranner, som truede med at angribe inkaerne i Cusco. Der var krig på kniven, og chancaernes forestående angreb gav Sarmiento et afsæt til at afsløre konspirationen – der sigtede mod en paladsrevolution – blandt inkaofficerer:

Nyhederne spredte frygt blandt Cuscos langører, for de var i tvivl om Inka Viracochas magt, for nu var han meget gammel og svag. Da Inka Viracocha mente at Cusco var truet, indkaldte han et råd bestående af sine sønner og høvdingene Apu Mayta og Vicaquirau. Disse sagde til ham: Inka Viracocha! Vi har forstået hvad du har foreslået os i denne sag, og hvordan du burde klare situationen. Efter omhyggelig overvejelse forekommer det os, at eftersom du er gammel og svagelig som følge af det du har været igennem i tidligere krige, så vil det ikke være godt at du skal klare så stor en opgave, farlig og med en tvivlsom sejr, som den der nu viser sig for dine øjne. Det taktisk klogeste råd, som du bør følge, er at du forlader Cusco og fortsætter til Chita og derefter til Caquia Xaquixahuana, som er et stærkt fort, hvorfra du kan forhandle med chancaerne.

De gav Viracocha dette råd for at få ham ud af Cusco og give dem en god mulighed for at udføre deres planer, som var at sætte Cusi Inka Yupanqui på tronen. Uanset hvordan det skete, så er det sikkert at dette råd blev modtaget af Inka Viracocha. I overensstemmelse med deres forslag besluttede han sig for at forlade Cusco og fortsætte til Chita.

Da Cusi Inka Yupanqui blev klar over at hans far var besluttet på at forlade Cusco, så siges det at han henvendte sig til ham: Far, hvordan kan du få det over dit hjerte, at tage imod et så skændigt råd om at forlade Cusco, Solens By og Viracochas By, hvis navn du har antaget, og som du har lovet at blive en stor herre, du og dine efterfølgere. Selvom han blot var en dreng, så fremførte han det med den åndfulde dristighed som hører til en højtstående person.

Faderen svarede ham, at han var en dreng og at han talte som en sådan, når han talte uden omtanke, og at den slags ord var uden værdi. Inka Yupanqui sagde at han ville forblive hvor de ville blive husket, at han ikke ville forlade Cusco eller opgive Solens Hus.

De siger at alt dette var planlagt af Viracochas kaptajner Apu Mayta og Vicaquirau, for at slippe af med de officerer som måtte fatte mistanke vedrørende Inka Yupanquis forbliven i Cusco. Altså forlod Viracocha Cusco og tog til Chita, og blev ledsaget af to af sine illegitime sønner, Inka Urco og Inka Socso. Hans søn Inka Yupanqui forblev i Cusco besluttet på at forsvare byen eller dø i dens forsvar.

Ifølge Sarmiento lod gamle Inka Viracocha sig af officerer lokke ud af Cusco alt imens Inka Viracochas tredje legitime søn, Inka Yupanqui, fik guddommelig hjælp:

Inka Yupanqui bad inderligt Viracocha og Solen om at beskytte byen. En dag han var i Susurpuquio og var dybt bekymret, overvejede han hvilken måde der ville være bedst at bekæmpe sine fjender på. I det samme viste en person sig i luften. Den var som Solen trøstede og opmuntrede ham før slaget. Denne skabning holdt et spejl op for ham hvor de provinser han skulle betvinge blev vist, og lovede ham at han ville blive større end nogen af hans forfædre: han skulle ikke tvivle, men vende tilbage til byen, for han ville slå chancaerne, som rykkede frem mod Cusco.

Med disse ord opmuntrede skabningen Inka Yupanqui der tog spejlet som han efterfølgende altid havde med sig i fred såvel som i krig og vendte tilbage til byen, hvor han begyndte at opmuntre dem han havde efterladt der og nogle som kom langvejs fra.

 ——————

(siderne 207-211 i bind 2, gengivet uden kildehenvisninger og illustrationer):

VERDEN IFØLGE AZTEKERE OG INKAER:

MYTER OG HISTORIER FRA MEXICO OG PERU

Udvalgt, oversat, genfortalt og kommenteret

af Mikael Witte

Bind 1 + Bind 2

476 sider + 540 sider i A5-format. Rigt illustreret i farver

Udgivet af Selskabet for smukkere Byfornyelse

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s