PERU: PACHACÚTECS KRONING

Pachacútec forlod sin far for at vende tilbage til sejrsparaden i Cusco, og han blev ledsaget af sin ’uægteskabelige’ bror Inka Urco. På vejen opstod et skænderi i de bagerste geledder mellem Inka Urcos og Pachacútecs krigere. Nogle hævdede at der var tale om et bagholdsangreb og at der blev kæmpet, men Pachacútec ignorerede tumulten.

Berømmelsen fik folk fra alle retninger til at flokkes i Cusco, også mange fra Caquia Xaquixahuana, fortet hvor Inka Viracocha befandt sig. Omgivet af de sejrsberuste følte Pachacútec at han ikke længere ville afvente at faderen udpegede ham som den næste inka eller at faderen døde. I stedet foretog han en stor ofring til Solen, og spurgte så den hvem der skulle være den næste inka.

Oraklet – og på spansk skrev Sarmiento dæmonens orakel, hvilket Markham oversatte til engelsk som djævlens orakel, skønt inkaerne på den tid altså ikke kendte djævlen, så her synes jeg at Markham gør Sarmiento en smule ’værre’ end han var – eller et menneske inde i oraklet – svarede at Pachacútec var valgt som den næste inka.

Folk kastede sig til jorden for Pachacútec som deres nye herre, og de formede en krans af guld og smaragder som de kronede ham med. Dagen efter blev Pachacútec ført til Soltemplet, hvor billedet af solen, som var gjort af guld og af menneskestørrelse, også bar en krans. Det måtte være Solens egen kroning. Ypperstepræsten udførte den traditionelle ceremoni, tog kransen fra solen og satte den på Pachacútec. Alle hilste ham med Intip Churin Inka Pachacuti, Barn af Solherren, Ham Der Vender Op Og Ned På Verden.

Sådan refererede Sarmiento Pachacútecs voldsomme start på voksenlivet. Han var nu kronet som sapa inka. Året var 1438. Dette år sættes som begyndelsen på det egentlige inkaimperium.

Der skete en magtforskydning fra amauterne, historiefortællerne og præsterne, til sinchierne, krigerne og generalerne.

Forskydningen kan opfattes som en gentagelse af den der var sket omkring år 1200. Dengang var de vandrende stammer blevet ledet af et ældsteråd der havde valgt en fredshøvding, en åndelig leder, men så havde rådet udpeget en midlertidig krigshøvding, der efterhånden havde fået eller tiltvunget sig embedet som permanent krigshøvding.

Krigerne havde definitivt vundet over præsterne.

Selv om Pachacútec blev hyldet som sejrherre, så havde han endnu kun begrænset magt og kun en ringe arbejdsstyrke til at gennemføre sin udvikling af Cusco og omegn for slet ikke at tale om magt til at erobre det store inkarige Tawantinsuyu der opstod i de følgende hundrede år. Men sporene var lagt.

Pachacútec besluttede at etablere et system med gensidig hjælp, og indkaldte alle områdets høvdinge. Først glædede han dem med gaver og delte byttet fra sin sejr over chancaerne. Dernæst lod han sine gæster – mandlige gæster – underholde med overdådige fester og ceremonier, inklusiv tilbud om kvinder. Endelig formulerede han sit første krav: der skulle etableres lagerhuse i Cusco med garanteret adgang for alle de høvdinge som deltog i etableringen af projektet.

Hvis Pachacútecs store projekt – skabelsen af et egentligt rige – skulle lykkes, måtte han give sine partnere medejerskab og overbevise dem om at de gensidige fordele. Det skulle blive hans afgørende princip. Sådan voksede Cusco til en blomstrende by.

For at den garanterede adgang til byens lagre skulle give mening skulle de først fyldes! Det var der to kilder til: Inkaens jord, dyr og krigsrov samt indbyggernes arbejde. Selve arbejdsorganiseringen vil jeg senere forklare, men arbejdsresultaterne blev til forbrugsgoder, som blev oplagret og kunne bruges når der blev brug for dem. Lagrene repræsenterede statens aktiver, men de blev også det håndgribelige omdrejningspunkt for gensidigheden, som var grundlaget for statens organisering. Fyldte lagre afhang af den territoriale ekspansion og de fyldte lagre sikrede at regimet kunne fungere. Ved at sikre sig at lagrene voksede, var Pachacútec i stand til at opretholde strømmen af gaver som han var forpligtet til at give for at fortsætte gensidigheden.

Sit system må Pachacútec have forklaret når han besøgte en fremmed stammes høvding og foreslog ham at stammen fredeligt sluttede sig til ham og hans inkarige. Hvis den fremmede høvding lod sig overbevise blev det fejret med fest. Hvis den fremmede høvding modsatte sig forslaget viste Pachacútec sine militære muskler. Hensigten var klar, og Pachacútec fik sin vilje.

I takt med at Tawantinsuyu voksede, kunne Pachacútec ikke personligt nå at besøge alle, give gaver, drikke, feste, forhandle eller true, så han udnævnte administratorer der kunne repræsentere ham.

Sarmiento var konfliktorienteret i sin historieskrivning. Det kan næppe undre når man erindrer hans dagsorden: han ville præsentere inkaernes krigeriskhed som argument for spaniernes berettigede erobring samt husker på at han både havde lyttet til inkaefterkommere og måske især til efterkommere efter dem der havde mistet land, ejendom, magt, anseelse og liv som følge af inkaernes overgreb:

Pachacútec følte sig så stærk med de styrker han havde samlet ved at give dem gode gaver, så han foreslog at han med deres hjælp ville underlægge sig alle de områder han kunne nå. Derfor mønstrede han alle tropper der var i Cusco, forsynede dem med våben og alt der var nødvendigt i krig.

I denne situation hørte Pachacútec at hans bror Urco var i en dal der hedder Yucay, fire league fra Cusco, og at han havde samlet nogle folk. Da han frygtede at bevægelsen var rettet imod ham, marcherede han derhen med sin hær. Hans bror Inka Roca fulgte med, og han var berømt for at kunne tale med de døde.

Da de i dalen nåede til et sted der hedder Paca, vendte inkaen sig mod sin bror Urco, og der blev udkæmpet et slag. Inka Roca slyngede en sten som ramte Urco på halsen med en sådan styrke så Urco styrtede i floden og flød gennem kløften hvor der blev kæmpet. Urco samlede alle kræfter og flygtede ved at svømme ned ad floden med sin økse i hånden. Således nåede han en klippe der hedder Chupellusca, en league nedenfor Tampu, hvor hans brødre greb ham og dræbte ham.

Efter det marcherede Pachacútec sammen med sin bror Inka Roca og deres tropper til Caquia Xaquixahuana for at møde deres far, som dog både nægtede at tale med ham og se ham, som følge af den vrede han følte ved Inka Urcos død.

Men Inka Roca gik ind til Viracocha og sagde: Far! Det er ikke rimeligt at du sørger så meget over Urcos død, for jeg dræbte ham i selvforsvar, det var ham der ville dræbe mig. Du skal ikke tynges sådan over en enkelts død, når du har så mange sønner. Tænk ikke mere på det, for min bror Pachacútec står til at blive inka, og jeg synes du skulle foretrække ham og være som en far for ham.

Da Viracocha så sin søn Inka Rocas beslutsomhed turde han hverken svare eller modsige ham. Han bad ham gå, idet han sagde, at det var hvad han ønskede, og at han i alt ville lade sig lede af ham. Med dette vendte Pachacútec og hans bror Inka Roca tilbage til Cusco, og gik ind i byen, triumferende over de seneste sejre og over denne.

Garcilaso de la Vega holdt sig fra voldsomheder af den slags som Sarmiento gengav. Istedet skrev Garcilaso:

Inka Viracocha døde mens han var allermest magtfuld, og hans død udløste sorg i hele riget og han blev tilbedt som en gud, en Solens Søn til hvem der blev ofret meget. Som sin arving efterlod han inka Pachacútec og mange andre sønner og døtre, både legitime med kongeligt blod og illegitime.

Og harmonien gentog han i beskrivelsen af Pachacútec:

Da Inka Viracocha døde blev han efterfulgt af sin legitime søn Pachacútec, som efter højtideligt at have vist underdanighed for sin far, afsatte tre år på at regere sit rige uden at forlade sin hovedstad. Derefter besøgte han personligt hver eneste af sine provinser, og selvom han ikke stødte på fejl der skulle straffes, eftersom guvernørerne og de kongelige embedsmænd med fare for deres liv forsøgte at behandle deres folk retfærdigt, så var inkakongerne altid glade for med mellemrum at foretage disse tilsyn af frygt for at deres embedsmænd skulle blive ligeglade og tyranniske som følge af deres herres lange fravær og manglende tilsyn.

En anden grund var at give undersåtterne lov til overfor inkaen selv at fremføre klager over uretfærdigheder, ansigt til ansigt – de accepterede ikke at blive tiltalt af en tredjepart, af frygt for at denne skulle nedtone den anklagedes skyld eller den kritiseredes fejl som følge af venskab med dem der var berørt eller som følge af bestikkelse. Inkakongerne tog med selvfølge-lighed alt besvær for at sikre at ingen skulle blive behandlet forkert af de dømmende myndigheder, som skulle følge natur-loven i stort såvel som småt, overfor fattige såvel som rige. Grundet den retskaffenhed de udviste, var de særdeles afholdte, og vil i indianeres erindring bevare denne anseelse i mange århundreder.

Om erobringerne skrev Garcilaso:

Soldater fik aldrig tilladelse til at røve eller plyndre provinser eller kongeriger der med våbenmagt var blevet tvunget til overgivelse: de indfødte der overgav sig blev hurtigt udpeget til fredelige poster eller betroet militær myndighed, som om de sidstnævnte havde været inkaens mangeårige og betroede soldater og de førstnævnte hans mest trofaste tjenere. De skattebetalinger, som de af kongen blev pålagt, var så lette at vi er lige ved at sige at de for læseren kan fremstå som skrevet i spøg.

 ——————

(siderne 214-218 i bind 2, gengivet uden kildehenvisninger og illustrationer):

VERDEN IFØLGE AZTEKERE OG INKAER:

MYTER OG HISTORIER FRA MEXICO OG PERU

Udvalgt, oversat, genfortalt og kommenteret

af Mikael Witte

Bind 1 + Bind 2

476 sider + 540 sider i A5-format. Rigt illustreret i farver

Udgivet af Selskabet for smukkere Byfornyelse

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s