PERU: MYTHS SHOULD MAKE PEOPLE TO FORGET

The Incas wanted to occupy history, and they succeded very well. When historians today refer to great cultures before the Incas, then these frequently are presented as pre-Inca cultures. The Incas are elevated to be the point of reference. Historically, it is true that these other cultures existed in the time before the Incas, but…

PERU: MYTER SKULLE FÅ FOLK TIL AT GLEMME

Inkaerne ville sætte sig på historien, og de fik sat sig særdeles godt tilrette. Når historikere idag omtaler store kulturer før inkaerne, så bliver disse hyppigt præsenteret som præ-inkakulturer. Inkaerne bliver ophøjet til referencepunktet. Historisk er det da korrekt at disse andre kulturer eksisterede i tiden før inkaerne, men de kunne beskrives ved andet og…

PERU: THE GREAT FLOOD

A third myth about the early people sounded: In ancient times, a long time before there were Incas, the lands of Peru were heavily populated with people who lived in disarray without lords and justice. These people were savages and lived without order or reason. And before the Incas a great flood came upon this…

PERU: DEN VÆLDIGE FLODBØLGE

En tredie myte om de tidlige mennesker lød: I gamle dage, længe før der var inkaer, var Peru tæt befolket af mennesker der levede i stor forvirring uden herrer og uden retfærdighed. Disse mennesker var vilde og levede uden orden og fornuft. Før der var inkaer til skyllede en vældig flodbølge ind mod dette land,…

PERU: THE FIRST PEOPLE, THE FLOOD AND THE DEVIL

I will start with a creatorgods difficulties: At the beginning of the world came from north a man called Con. He had no bones but flew agily wide. To make his way short he smoothed the mountains and filled the valleys solely by his will and his word, and he presented himself as Son of…

PERU: DE FØRSTE MENNESKER, FLODBØLGEN OG DJÆVLEN

Jeg vil begynde med en skaberguds vanskeligheder: Ved verdens begyndelse kom fra nord et menneske der hed Con. Han havde ingen knogler men fløj behændigt vidt omkring. For at gøre sin vej kort jævnede han bjergene og fyldte dalene alene ved sin vilje og sit ord, og han førte sig frem som værende Solens Søn….

PROLOG TIL LITTERATUREN PÅ SCENEN

LITTERATUREN PÅ SCENEN slog dørene op i Aarhus i september 1985. Aldrig før var litteratur blevet præsenteret på den måde: Kendte og mindre kendte forfattere trådte op på scenen, ansigt til ansigt med læsere ved cafeborde, løsrevet fra papir, ryglimning og læselamper. Det talte ord, ansigter og nærvær  var vigtigt. Her var også plads til…

NY UDGAVE: ØJEBLIKKE FRA LITTERATUREN PÅ SCENEN 1985-1986

Netop udkommet: ØJEBLIKKE FRA LITTERATUREN PÅ SCENEN 1985-1986. Set af Mikael Witte 2. udgave 116 sider i A5-format. Gennemillustreret Udgivet af Selskabet for smukkere Byfornyelse LITTERATUREN PÅ SCENEN slog dørene op i Tivoli Friheden i Aarhus i september 1985. Dette er en billedbog fra et litterært eksperiment – hvor bogstaverne blev sluppet ud af bøgernes greb. Aldrig før var…