LITTERATURE USED IN ‘THE WORLD ACCORDING TO AZTECS AND INCAS’

According to the Spanish name tradition, the last name is the mothers family name and the penultimate the fathers, and his is used as ‘surname’; in ancient times, the last name could indicate which city the person came from and was used as ‘surname’. As a general rule, I have placed Spanish writers according to…

LITTERATUR ANVENDT I ‘VERDEN IFØLGE AZTEKERE OG INKAER’

Ifølge spansk navnetradition er det sidste navn moderens slægtsnavn og det næstsidste faderens, og hans anvendes som ’efternavn’; i ældre tid kunne det sidste navn angive hvilken by den pågældende stammede fra og blev brugt som ’efternavn’. Som hovedregel har jeg placeret spanske forfattere efter spansk tradition. I kilder kan person- og stednavne være stavet…

PERSONS IN ‘THE WORLD ACCORDING TO AZTECS AND INCAS’

Acamapichtli (-1395), 1st Tlatoani of the Aztecs 1376-1395 Acosta, José de (1540-1600), Spanish Jesuit in Peru and Mexico Acosta Saignes, Miguel (1908-1989), Venezuelan anthropologist Acquaviva, Claudio (1543-1615), Italian theologian, Superior General of The Society of Jesus Adrian of Utrecht (1459-1523), co-regent in Spain, Pope under the name Adrian VI 1522-1523 Aguilar, Francisco de (1479-1571), baptized…

PERSONER I ‘VERDEN IFØLGE AZTEKERE OG INKAER’

Acamapichtli (-1395), aztekerrigets 1. tlatoani 1376-1395 Acosta, José de (1540-1600), spansk jesuit i Peru og i Mexico Acosta Saignes, Miguel (1908-1989), venezuelansk etnograf Acquaviva, Claudio (1543-1615), italiensk teolog, jesuitterordenens øverste leder Adrian af Utrecht (1459-1523), født i Utrecht i Nederlandene, medregent i Spanien, og pave 1522-1523 Aguilar, Francisco de (1479-1571), døbt Alonso, spansk conquistador i…

VERDEN IFØLGE AZTEKERE OG INKAER:MYTER OG HISTORIER FRA MEXICO OG PERU

Bogomslag: VERDEN IFØLGE AZTEKERE OG INKAER:MYTER OG HISTORIER FRA MEXICO OG PERU. Bd. 1 og 2 Aztekernes Solsten på Det Antropologiske Museum i Mexico By. Forsidefoto: VERDEN IFØLGE AZTEKERE OG INKAER:MYTER OG HISTORIER FRA MEXICO OG PERU. Bd. 1 Mikael Witte foran en keramisk jaguar på Na Bolom i San Cristóbal de las Casas i…

TWO HISTORICAL PLAZAS: IN MEXICO AND IN PERU

Today, the populations of Mexico and Peru are results of meetings between Indians and Spaniards; in most, genes originate from them, and then there are genes caused by Africans, Danes, Frenchmen, Italians, Japanese, Chinese, Lebanese, Russians, Germans and others who sailed or were sailed to America. This cultural mixture has at the Tlatelolco, where the…

TO HISTORISKE PLADSER: I MEXICO OG I PERU

I dag er Mexicos og Perus befolkninger resultater af møder mellem indianere og spaniere; i de fleste stammer gener fra dem, og så er der gener der skyldes afrikanere, danskere, franskmænd, italienere, japanere, kinesere, libanesere, russere, tyskere samt andre der sejlede eller blev sejlet til Amerika. Denne kulturblanding har på Tlatelolcoen, hvor aztekernes sidste tlatoani,…

INDIAN AT THE BEGINNING OF THE 21ST CENTURY

Latin America is also characterized by globalization: economic, technological and political. Not military dictators further represented the continent but – a transition – more social democratically oriented politicians, some of whom took Indian postures. Alejandro Toledo, who had grown up in an Indian family, was in 2001 sworn in as President of Peru at Machu…

INDIANSK VED BEGYNDELSEN AF DET 21. ÅRHUNDREDE

Også Latinamerika er præget af globalisering: økonomisk, teknologisk og politisk. Ikke militærdiktatorer tegnede længere kontinentet men – en overgang – flere socialdemokratisk oriente-rede politikere, hvoraf nogle indtog indianske positurer. Alejandro Toledo, der var vokset op i en indiansk familie, blev i 2001 som Perus præsident taget i ed på Machu Picchu med deltagelse af shamaner,…

PERU

Perus economy has undergone tremendous development since the transition to the 21st century. Neoliberal reforms and corruption have made life hopeless hard for the many, fluctuating but reasonable for a growing middle class and luxurious for the few. When Alan García became president in 1985, he assumed responsibility for an extreme foreign debt, and he…

PERU

Perus økonomi har gennemgået en voldsom udvikling ved overgangen til det 21. århundrede. Neoliberale reformer og korruption har gjort livet udsigtsløst hårdt for de mange, svingende men rimeligt for en voksende mellemklasse og luksuriøst for de få. Da Alan García blev præsident i 1985 overtog han ansvaret for en ekstrem udlandsgæld, og han erklærede at…