MENNESKEJAGTEN

Dansk Folkeparti har fra starten ført sig frem med fremmedfjendtlighed. Danmark for danskerne – har de bildt folk ind. Men denne forestilling om danskerne som en stamme af særlige mennesker, der gennem generationer har været danske i Danmark, er løgnagtig. Danskerne er et sammensat folk. Mennesker er vandret her til. I lyst og i nød.

Dansk Folkeparti vender sig i sit principprogram mod at Danmark udvikler sig til et multietnisk samfund.

Jamen udviklingen eksisterer!

Dansk Folkeparti vil give udlændinge tidsbestemt opholds- og arbejdstilladelse i det omfang, de kan klare deres eget og deres familiers underhold.

Jamen, det er ren diskrimination!

Dansk Folkeparti vil i begrænset omfang tilstå flygtninge asyl. De kan få opholdstilladelse et år ad gangen, hvor de tildeles tøj, mad og husly, og repatrieres, når omstændighederne tillader det.

Jamen, her gøres mennesker til ting!

Dansk Folkeparti vil afskaffe den nuværende valg- og opstillingsret for udlændinge, der har været i landet i over tre år, lige som familiesammenføring og modersmålsundervisning helt afskaffes.

Jamen skal dele af befolkningen fratages mulighed for at tage del i samfundet?

Dansk Folkeparti vil først lade en udlænding søge dansk indfødsels-ret efter ti års ophold: Indfødsretten skal kun kunne gives til ikke-straffede personer, som har vist, at de kan klare sig selv, og som i løbet af 10 år i Danmark har virket til gavn for Danmark.

Jamen, er der ingen grænser for diskriminationen?

Åbenbart ikke.

Dansk Folkeparti praler tit med den danske tolerance og hjælpsomhed overfor fremmede. Men partiet repræsenterer intolerancen. Alt hvad der er anderledes opleves som en trussel mod Dansk Folkepartis danskhed – og det skal altsammen bekæmpes og lægges for had.

Mange hævder, at Dansk Folkeparti ingen indflydelse har. Men når man ser, hvordan fremmedpolitikken er blevet ført i Danmark i de seneste år, så kan man kun sige: Dansk Folkeparti har haft en meget stor indflydelse.

Statsministeren har tit erklæret: Danmark har verdens strammeste udlændingelovgivning. Alligevel er den blevet strammet yderligere. Udlændingeloven er den lov, et flertal i Folketinget hyppigst reviderer. Han siger, det er for at stoppe intolerancen.

Men intolerancen vokser.

Da arbejdsløshedsprocenten var langt højere blandt de fremmede end blandt gennemsnittet, rasede man over de fremmedes dovenskab. Endskønt en jobansøgning med et fremmedklingende navn nærmest systematisk blev lagt nederst i bunken.

Da flygtninge flyttede sammen i storbyerne, rasede mange over ghettodannelser. Endskønt landkommuner og nordsjællandske kommuner simpelthen bare afviste at have boliger til flygtninge.

Og senest har Folketinget vedtaget, at boligforeninger har lov til at se bort fra ventelister for 90% af lejlighedernes vedkommende.

Således kan flygtninge og indvandrere diskrimineres med loven i hånd.

Som led i regeringens flygtningepolitik blev der indført en særligt lav introduktionsydelse for nytilkomne flygtninge – en klar diskrimination.

Flygtninge blev stavnsbundet til den kommune, hvor de blev anvist. Og en særlig bryllupslov blev vedtaget. Dermed blev retskravet om familiesammenføring ophævet for unge mellem 18 og 25 år. Hidtil har bevisbyrden ligget hos myndighederne, som skulle sandsynliggøre, at der var tale om et tvangsægteskab, før de kunne give afslag på familiesammenføring.

Nu bliver retsstaten vendt på hovedet: De unge starter som mistænkte og skal bevise deres uskyld.

Loven fører til diskrimination, for ingen bliver bedre integreret af at blive mødt med mistillid. Tværtimod. Man isolerer sig med sine nærmeste for at beskytte sig. Også Schengen-konventionens løfter om åbne grænser vil medføre diskrimination.

Der er mange eksempler på, at Dansk Folkepartis fremmedhad smitter af på andre partier – og gennemføres af de andre partier.

Fremmedhad skal bekæmpes åbent og alle steder, hvor den viser sig. Der hvor den er grov og iøjespringende og der hvor hæslighederne pakkes fint ind. Vi skal bekæmpe fremmedhadet, ikke fremmed-haderne: Deres ondskab, men ikke andre mennesker.

Det må vi lære af fremmedhadet. Det må vi lære af de manges lidelser. For at vi sammen kan skabe en verden med respekt for alle.

Dansk Folkeparti siges at være blevet stuerent. Det er sket ved, at de andre partier konkurrerer i menneskejagt. Stramninger på udlændingeområdet skal skaffe stemmer og magt.

Ugebrevet Mandag Morgen har netop citeret Dansk Folkepartis pressechef Søren Espersen: Sommetider spørger jeg mig selv, om de virkelig er rigtigt kloge. De kører virkelig med på vores spil.

————————–

Min artikel stod oprindelig i Socialisten 6.4.2001 og er genoptrykt i Mikael Witte: DANSK KULTUR. En vennegave. 286 sider i A5-format. Udgivet af Selskabet for smukkere Byfornyelse.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s