CENSUR OPHÆVET? 3

Jeg har samlet hadprædikanters udtalelser på sociale medier, hvor megen meningsudveksling foregår i vores digitale tidsalder. Emnerne er utallige, ja utællelige, men stadig sjældnere ses en forargelse over den sociale elendighed.

Had er en måde at udtrykke sine følelser, vrede og modstand på, og der er rigeligt i vort samfund at være vred over. Når man tager ordet påtager man sig et ansvar: Man mener noget og ytrer sig selv om det langt fra falder i alles smag.

Men når udvalgte ytringer kriminaliseres af statsmagten som værende had, så rammes anderledestænkende og dermed indsnævres det åbne samfund. Statsmagten forvansker virkeligheden, og det fremmer postfaktuelle virkeligheder.

Oprindelig forventede mange at internettet ville øge den åbne debat; enhver ville kunne komme til orde i cyberspace. Man vidste at i diktaturer kunne censorer lukke for bestemte ytringer eller for hele nettet, men ethvert brug af nettet sætter spor, kan opspores og dermed kan enhver ytring dér gøres til genstand for masseovervågning og sanktioner.

Had, løgne og appeller til følelser kan være stærke, så modsigelse kan føles nødvendig og kan kaldes dialog. Prædikantordene på skærmene som sådan er ikke nye, hadet heller ikke. Tidligere kunne den slags falde i en demonstration eller på en løbeseddel, men også over et glas vin på en bar, over to øl på et værtshus eller over en kulørt vask på et møntvaskeri, og svarene kunne lyde: Og hvad hvis det var dig der blev omtalt sådan? eller Prøv nu at høre efter! Eller: Åh, hold så da din kæft!

I vor tid kan udtalelser blive stående i cyberspace, ansigtsløst blinkende punkter. Mange udtalelser bliver set, nogen får likes, andre knubbede ord og nogle retsforfølges.

Her har jeg gengivet 84 anonyme, hadfyldte udtalelser. Hvis selvcensur blokerer for deres fremsættelse eller hvis de forbydes, så ved vi ikke hvad der optager vores medmennesker, retten til uenighed begrænses og så mindskes dialogen. Og magthaveres magt styrkes.

Had er en måde at udtrykke sig på. Når had kriminaliseres, så rammes anderledestænkende og det lukker de åbne samfund.

Det er 250 år siden Christian 7. (og Struensee) afskaffede censuren i sit rige: Som den første stat i verden indførte Danmark-Norge uindskrænket trykkefrihed. Indførelsen af formel ytringsfrihed – dvs. afskaffelsen af forudgående censur – blev fulgt op af en i praksis hidtil uset materiel ytringsfrihed, dvs. af den efterfølgende ansvarsfrihed for ytringer. Friheden varede et par år.

I dag ved vi at ytringsfrihed forsvares ved at bruge den!

HADPRÆDIKANTER. Mikael Witte har samlet nogle af tidens hadprædikener, statsminister Lars Løkke Rasmussen har indledt samlingen der afsluttes af direktør for Justitia Jakob Mchangama. 88 sider i A5-format. Udgivet af Selskabet for smukkere Byfornyelse. )

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s