SOCIALDEMOKRATISK MAGT 6

Plakaten Socialdemokraterne (70×50 cm) udkom i 1978 i Selskabet for smukkere Byfornyelses serie på Husets Forlag. Plakaten blev også trykt som postkort. Tryk: Werks Offset hhv. Lacour / Juelsminde.

Dagbladet Information skrev 4. december 2020 bl.a.:

Der var betydelig politisk interesse for, hvad justitsminister Nick Hækkerup (S) torsdag på et samråd med Retsudvalget ville fortælle om det såkaldte action card, som Rigspolitiet anvendte under en række telefonsamtaler med minkavlere i dagene 6.-8. november.

Formålet med opringningerne var at få avlerne til at optælle deres minkbesætning samt stille en bonus for hurtig aflivning i udsigt. Under telefonsamtalerne med minkavlerne fulgte politiet en manual, det såkaldte action card, og her er problemet, hvad politiet skulle sige, hvis minkavlerne sagde nej.

»Det er jeg ked af at høre, men beslutningen er truffet. Manglende medvirken vil derfor betyde, at du ikke får mulighed for at opnå bonussen, og du kan forvente, at myndighederne så kommer og foretager tømning af besætningen alligevel,« skulle politiet så sige.

Den formulering er ulovlig, fordi der som bekendt ikke var lovhjemmel til aflivning af alle raske mink, hvilket Rigspolitiet var klar over. Det var de blevet oplyst om i en telefonsamtale med Justitsministeriet om eftermiddagen den 5. november, og her fik Rigspolitiet tillige en opfattelse af, at der snart ville komme lovhjemmel. Men Rigspolitiet afventede ikke denne lovændring, inden de gik i gang med opringningerne.

I de opringninger, Fødevarestyrelsen selv gennemførte – til cirka 100 minkavlere – var der ikke en sådan formulering. Her blev der lagt op til et frivilligt samarbejde.

Så de vigtigste spørgsmål, som folketingsmedlemmerne – heriblandt Inger Støjberg (V), Kristian Hegaard (R), Peter Skaarup (DF), Naser Khader (K), Marcus Knuth (K), Rosa Lund (EL), Pernille Vermund (NB), Alex Vanopslagh (LA) – koncentrerede sig om på samrådet, var: Hvilken besked fik politiet fra departementet den 5. november? Fik politiet at vide, at de bare skulle køre los, selv om der endnu ikke var etableret en lovhjemmel? Og hvem i Justitsministeriet var det, der ringede til Rigspolitiet?

Ifølge Nick Hækkerups forklaring var det Fødevarestyrelsen, som på et møde den 6. november i NOST (Den Nationale Operative Stab) bad om praktisk hjælp til at ringe rundt til minkavlerne.

Rigspolitiet oprettede et call center og holdt et møde med Fødevarestyrelsen. Her oplyser styrelsen, at lovhjemmelen til at aflive alle mink er uafklaret. Rigspolitiet udarbejdede så action card’et med den ulovlige formulering.

I alt gennemførte Rigspolitiet samtaler med 250 minkavlere de næste to dage, og for otte af dem blev den ulovlige formulering anvendt. Fire dage senere kontaktede Rigspolitiet de pågældende otte avlere og beklagede fejlen.

Ministeren tilføjede, at alle disse oplysninger allerede fremgik af den redegørelse, som Fødevarestyrelsen udsendte den 18. november, og at der bortset fra den ulovlige formulering i action card’et ikke var sket ulovlig myndighedsudøvelse fra politiets side.

I et svar til Rosa Lund (EL) havde Rigspolitiet lige før samrådet oplyst, at selv om man vidste, at der ikke var lovhjemmel, så var det ikke hensigten med formuleringen »at true eller vildlede minkejerne til at aflive mink endsige at afgive et retligt pålæg herom«.

»Tværtimod har udformningen af den udtrykte ’forventning’ i formuleringen af action card’et været båret af et ønske om, at minkejerne kunne overveje deres beslutning under hensyntagen til, at hjemmelen til at kunne kræve aflivning forventeligt ville foreligge inden for kort tid, sammenholdt med at fristen for at opnå tempobonus var ganske kort,« tilføjede Rigspolitiet.

Selv var Nick Hækkerup i de dage »ude af loopet«, fordi han var syg med corona, men han kunne garantere, at hverken han eller hans departement havde haft noget som helst med udformningen af action card’et at gøre.

»Hverken jeg eller departementet var involveret i udformningen af action card’et, og det er det centrale her,« svarede Nick Hækkerup på et spørgsmål fra Inger Støjberg, der ville vide, hvem i Justitsministeriet der gav »ordre« til at køre videre.

Da Inger Støjberg gentog spørgsmålet, svarede justitsministeren bare: »Hvilken ordre?«

Justitsministeriet blev først bekendt med den ulovlige formulering den 10. november – altså på det tidspunkt, hvor telefonsamtalerne var gennemført. Og ministeriet havde ikke givet Rigspolitiet ordre til bare at køre los, selv om der ikke var lovhjemmel, sagde han.

»Sådan arbejder Justitsministeriet ikke,« understregede ministeren.

Det stillede ikke spørgerne tilfreds. Men uanset hvor mange gange (og det var mange!) de borede i, hvem i Justitsministeriet der havde ringet til Rigspolitiet den 5. november, og hvad der præcist var blevet kommunikeret, så var svaret hver gang fra ministeren, at det vidste han ikke. Men han ville få undersøgt, hvilket niveau i departementet, der havde stået for det. Og han ville se, om der var udarbejdet telefonnotater om samtalen, og i givet fald sende dem til udvalget.

Peter Skaarup ville vide, om »ordren til aflivning« var blevet drøftet i NOST, og hvilken andel Justitsministeriet så havde deri. I sit svar anfægtede Nick Hækkerup præmissen for spørgsmålet: Der var ikke tale om en ulovlig ordre, sagde han. Der var sket en »forvanskning« af action card’et, og det havde Rigspolitiet også beklaget.

»Uanset hvordan man vender og drejer det, så fik action card’et en udformning, så man i otte tilfælde gav en vejledning, der ikke var rigtig,« var ministerens konklusion.

Samrådet sluttede, fordi ministeren skulle til et andet møde. Men retsudvalgsformanden, Preben Bang Henriksen (V), varslede straks et nyt samråd i den kommende uge.

Rigspolitichef Torben Fogde har tidligere udtalt, at han hverken har »set eller godkendt det pågældende actioncard, og jeg har ikke deltaget i udarbejdelsen eller anvendelsen af det«, og at telefonkontakten med Justitsministeriet ikke er »gået via mig«.

https://www.information.dk/indland/2020/12/minkaflivningen-samraad-bragte-mere-klarhed-rigspolitiets-ulovlige-action-card

(Plakaten er gengivet side 72 i KATALOG. RETROSPEKTIVT. WITTE TIL TIDEN 1952-2012. 202 sider i A5-format. Gennemillustreret i farver. Udgivet af Selskabet for smukkere Byfornyelse)

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s