TIBETS FLAG IGEN

Dansk politi greb imod mod brugen af Tibets flag under Kinas præsidents besøg i København 2012. Demonstranterne benyttede deres grundlovssikrede ret til at vise Tibets flag – men det mente dansk politi ikke kunne tillades og derfor tog de sig af Tibets flag og kørte vogne i position, så præsident Hu Jintao ikke kunne se flaget. Det var i juni 2012. Politiets indgreb var en krænkelse af demokratiske rettigheder.

I juni 2013 gentog politiet sine grundlovskrænkelser i forbindelse med den kinesiske toppolitiker Yu Zhengshengs officielle besøg i Danmark. Politiet skred ind overfor en borger der viste det tibetanske flag.

I Folketingets Retsudvalg blev Justitsministeren spurgt:

Vil ministeren redegøre for forløbet, og hvilke instruktioner der var givet til politiet, i forbindelse med at Jens Christian Nielsen d. 5. juni 2013 blev bedt om at forlade krydset mellem Kystholmen og Hammerholmen i Hvidovre, hvor han viste det tibetansk flag frem for Yu Zhengsheng, der på tidspunktet var på officielt besøg i Danmark?

Justitsminister Morten Bødskov svarede:

Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en udtalelse fra Rigspolitiet, der har oplyst følgende:

1. Rigspolitiet har til brug for udtalelsen indhentet et bidrag fra Københavns Politi.

Københavns Politi har oplyst, at Københavns Politi forud for besøget ikke modtog anmeldelser om demonstrationer i anledning heraf. Der er således ikke forud for besøget meddelt demonstranter påbud eller retningslinjer for afviklingen af demonstrationer. Københavns Politi har endvidere ikke haft nogen skriftlig korrespondance med Justitsministeriet omkring afviklingen af besøget.

På baggrund af den aktuelle trusselsvurdering for besøget havde Københavns Politi fastlagt en strategi, hvorefter politiet skulle iværksætte de nødvendige sikkerhedsmæssige foranstaltninger med henblik på at besøget kunne gennemføres i henhold til programmet, uden at eventuelle modstandere fik mulighed for at lægge hindringer i vejen for besøgets gennemførelse, og uden at gæsterne og deres følge blev udsat for angreb af enhver art. Københavns Politi modtog ikke instruktioner fra andre myndigheder om tilrettelæggelsen af den politimæssige indsats.

Med henblik på at sikre den fastlagte strategi og med henblik på at sikre, at eventuelle anmeldte eller spontant opståede demonstrationer i videst muligt omfang kunne gennemføres, havde politiet i forbindelse med sikringen af de enkelte lokaliteter på forhånd udfundet egnede steder til demonstrationers placering. Kriteriet for fastlæggelsen af disse steder var, at demonstranterne så vidt muligt var synlige for den kinesiske delegation, men samtidig var placeret i en sikkerhedsafstand, så de ikke havde mulighed for at lægge hindringer i vejen for kortegens ankomst til stedet og uden mulighed for, at delegationen blev udsat for angreb af enhver art.

Nogen må minde Justitsministeren om at borgerne i Danmark har ret til uden forudgående tilladelse at samle sig ubevæbnede. Offentlige forsamlinger har politiet ret til at overvære. Forsamlinger under åben himmel kan forbydes, når der af dem kan befrygtes fare for den offentlige fred.

Retten til ubevæbnet at demonstrere er en grundlovssikret ret.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s