PERU: THE INCA EMPIRE GROWS, GROWS AND GROWS

Pachacútec had his first son with his sister and appointed him heir to the throne. Later he had a son more, Túpac Inca Yupanqui, and then Pachacútec changed his mind and appointed him heir to the throne. In 1463, Túpac Inca Yupanqui was hailed as Pachacútecs comrade- in-arms – ie. his son waged war while…

PERU: INKARIGET VOKSER, VOKSER OG VOKSER

Pachacútec fik sin første søn med sin søster og udnævnte ham til tronarving. Senere fik han en søn mere, Túpac Inka Yupanqui, og så ombestemte Pachacútec sig og udnævnte ham til tronarving. I 1463 blev Túpac Inka Yupanqui hyldet som Pachacútecs medkæmper – dvs. sønnen førte krig mens Pachacútec afventede sejrsbudskaberne. I sine første 25…