MIN VEJ FRA DUBORG-SKOLEN TIL INDIANERE

Der løber en lang tråd fra det danske mindretal i Flensborg til indianere! Måske tråden ikke er så lang endda, for det anderledes liv end flertallets kan forkorte den. I al fald for mig i et tilbageblik på et halvt århundrede. Med en studenterhue fra Duborg-Skolen i 1971 tog jeg til Aarhus Universitet, hvor jeg…

INDIAN FAITH VERSUS CHRISTIANITY

Both Christians, Aztecs and Incas envisioned a divine creation, but they had different notions of the time for the creation. From the Bible, Christians knew that the creation had lasted six days. Irish Archbishop James Ussher would argue rationally for the Bible and calculated the first day of creation to have been on Sunday, October…

INDIANERTRO VERSUS KRISTENTRO

Såvel kristne som aztekere og inkaer forestillede sig en guddommelig skabelse, men de tog udgangspunkt i forskellige skabelsestidspunkter. Ud fra Bibelen vidste kristne at skabelsen havde varet seks dage. Den irske ærkebiskop James Ussher ville argumentere rationelt for Bibelen og beregnede skabelsens første dag til at have været søndag den 23. oktober 4004 år før…

MY COMPARISONS – LONG LINES THROUGH THE COUNTRIES

Some hundreds Spanish conquistadors had faced many thousands of Indian warriors in 1519 in what we today call Mexico and in 1532 in what we call Peru. Initially 617 Spaniards in Mexico and 176 in Peru. Immediately an unequal fight in which the counterparts had different motivation, but where both parties fought fiercely; of course,…

MINE SAMMENLIGNINGER – LANGE LINIER GENNEM LANDENE

Nogle hundrede spanske conquistadorer havde stået overfor mange tusinde indianske krigere i 1519 i det vi i dag kalder Mexico og i 1532 i det vi kalder Peru. I begyndelsen 617 spaniere i Mexico og 176 i Peru. Umiddelbart en ulige kamp, hvor modparterne havde forskellig motivation, men hvor begge parter sloges indædt; selvfølgelig sloges…

PERU: THE INCA IN CAPTIVITY

Some of those present later claim that Atahualpa had commanded his warriors to attack. Others believe that Valverde to Pizarro had screamed: DID YOU SEE WHAT HAPPENED? DID YOU SEE IT? Why stay polite and submissive to this boastful dog when the area is packed with Indians? Attack them! I forgive you! With a scarf,…

PERU: WAR OF BROTHERS

Hayna Cápac, the 11th Sapa Inca, followed his predecessors tradition of having many children. At least three or four of his sons were of decisive importance to Inca history, but none of them could foresee the future of the enormous Inca Empire, which was succumbing to its own success, respectively cracking as a result of…

PERU: BRODERKRIG

Hayna Cápac, den 11. sapa inka, fulgte sine forgængeres tradition med at få mange børn. I al fald tre-fire af hans sønner fik afgørende betydning for inkahistorien, men ingen af dem kunne forudse fremtiden for det enorme inkarige, der var ved at segne under sin egen succes, hhv. revne som følge af indre modstand fra…

THE WORLD ACCORDING TO AZTECS AND INCAS

Just published: THE WORLD ACCORDING TO AZTECS AND INCAS: MYTHS AND STORIES FROM MEXICO AND PERU Edited, translated, retold and commented by Mikael Witte Volume 1 + Volume 2 476 pages + 540 pages. Richly illustrated in colors Published by Selskabet for smukkere Byfornyelse In 1519 Cortés went ashore on the North American mainland in search…

DE INDIANERE, DE INDIANERE…

I forordet til mit tobindsværk Verden ifølge aztekere og inkaer, som netop er udkommet, beskriver jeg nogle fundamentale forskelle mellem deres riger. Her følger præsentationen i forordet (siderne 9-12 i bind 1): DE INDIANERE, DE INDIANERE… I Peru har jeg fortalt om inkaernes forfædredyrkelse der indebar at den afdøde sapa inka– hans titel kan oversættes…

VERDEN IFØLGE AZTEKERE OG INKAER

Netop udkommet: VERDEN IFØLGE AZTEKERE OG INKAER: MYTER OG HISTORIER FRA MEXICO OG PERU Udvalgt, oversat, genfortalt og kommenteret af Mikael Witte Bind 1 + Bind 2 476 sider + 540 sider i A5-format. Rigt illustreret i farver 400  Dkr. pr bind + forsendelse Udgivet af Selskabet for smukkere Byfornyelse Bøgerne kan bestilles via: selskabetfor@outlook.dk eller…