MODERN MEXICO

The Mexican Revolution in 1910 was immediately triggered by the long standing general, president and dictator Porfirio Diaz’ arrest of opponents and his swindle in a presidential election. The losing candidate, Francisco Madero, urged his fellow countrymen to take up arms. The dictator fled to Spain and Madero was elected president in 1911. In a…

DET MODERNE MEXICO

Den mexicanske Revolution blev i 1910 umiddelbart udløst af den mangeårige general, præsident og diktator Porfirio Diaz arrestation af modstandere og hans svindel ved et præsidentvalg. Den tabende kandidat, Francisco Madero, opfordrede sine landsmænd til at gribe til våben. Diktatoren flygtede til Spanien og Madero blev valgt som præsident i 1911. I et tiårs kaos…