PERU: COMMON PEOPLE LIVED MISERABLY

French economist Louis Baudin commented on Leguizamos will that exaggerations belonged to men of that time. Rhetorically, Baudin asks whether the morality that Leguizamo had admired in Peru was superficial as it was made mandatory by strict sanctions. Poma, who sharply criticized the behavior of the Spaniards and who claimed not to have seen the…

PERU: ALMINDELIGE MENNESKER LEVEDE ELENDIGT

Den franske nationaløkonom Louis Baudin kommenterer Leguizamos testamente, med at overdrivelser hørte til datidens mænd. Retorisk spørger Baudin om ikke den moralitet som Leguizamo havde beundret i Peru var overfladisk, da den var gjort obligatorisk af strenge sanktioner. Poma, der skarpt kritiserede spaniernes opførsel og som hævdede ikke selv at have set indianerne grådige efter…