PERU: ATAHUALPA IS BORNE IN

Saturday, November 16, the sun rises on an almost cloudless sky. No one knows when Inca will come, no one can know if he will come and if then how. Chaskis are announcing that he will come armed, and that’s what Pizarro expects, but answers that he would be received by him as a friend…

PERU: ATAHUALPA BÆRES IND

Lørdag den 16. november stiger solen på en næsten skyfri himmel. Ingen ved hvornår inkaen kommer, ja ingen kan vide om han kommer og i så fald hvordan. Chaskier meddeler at han vil komme bevæbnet, og det forventer Pizarro, men svarer dog at han vil modtage ham som en ven og bror. Derpå meddeler en…

PERU: HOSTAGE DRAMA IN CAJAMARCA

The War of Brothers between Sapa Inca Huáscar and Atahualpa became the beginning of a much greater disaster. The War of Brothers cost hundreds of thousands of lives, but the Spanish conquest came to cost millions. No one could know that the great collapse of the Inca Empire would follow the first cries, the first…

PERU: GIDSELDRAMA I CAJAMARCA

Broderkrigen mellem sapa inka Huáscar og Atahualpa blev begyndelsen til en langt større katastrofe. Broderkrigen kostede hundredtusinder af mennesker livet, men den spanske erobring kom til at koste millioner. Inkarigets store sammenbrud kunne ingen vide ville følge de første skrig, det første blod. Det var en historisk tilfældighed. Mens Atahualpas krigere kæmper under hans generalers…