FEST, DANS OG RITUALER I PERU

Dans bygger på en uendelig lang tradition – det gælder også i Peru. Her har blandingen af indianske og spansk-koloniale kulturer gjort dansen mangfoldig, selvom dens historiske sammenhæng er undertrykkelse og modstand, tro og glæde. I 1560’erne, under den tidlige spanske kolonisering, opstod blandt indianere i området omkring Ayacucho i det centrale Peru en dansebevægelse,…

PERU: THE WRITING KNOTS LOOSENED?

Perhaps there in the Inca Empire had existed royal kiphus with writings for the specially initiated, a secret wisdom of great royal times before the time of the Incas. Perhaps Valera had developed some writing systems to make the Inca civilization creditable in the eyes of ruling Christian Spaniards. And perhaps the existence of royal…

PERU: KNÆKKES SKRIFTKNUDEN?

Måske der i inkariget havde eksisteret kongelige khipuer med skrift for de særligt indviede, en hemmelig visdom om store, kongelige tider før inkaernes tid. Og måske havde Valera viderudviklet nogle skriftsystemer for at gøre inkacivilisationen anerkendelsesværdig i magthavende kristne spanieres øjne. Måske kan eksistensen af kongelige khipuer bekræftes af arkæologiske fund eller af Pomas tegninger…

PERU: THE INCA EMPIRE GROWS, GROWS AND GROWS

Pachacútec had his first son with his sister and appointed him heir to the throne. Later he had a son more, Túpac Inca Yupanqui, and then Pachacútec changed his mind and appointed him heir to the throne. In 1463, Túpac Inca Yupanqui was hailed as Pachacútecs comrade- in-arms – ie. his son waged war while…

PERU: INKARIGET VOKSER, VOKSER OG VOKSER

Pachacútec fik sin første søn med sin søster og udnævnte ham til tronarving. Senere fik han en søn mere, Túpac Inka Yupanqui, og så ombestemte Pachacútec sig og udnævnte ham til tronarving. I 1463 blev Túpac Inka Yupanqui hyldet som Pachacútecs medkæmper – dvs. sønnen førte krig mens Pachacútec afventede sejrsbudskaberne. I sine første 25…