1000 OLIEBOREPLATFORME I NORDSØEN

Plakaten Havet sletter alle spor (63×43 cm) udkom i 1978 i Selskabet for smukkere Byfornyelses serie på Husets Forlag. Tryk: Werks Offset. Olie er 42 år senere fortsat et problem – tilbage på Nordsøens bund står boreplatforme og ligger tusindvis af kilometer rør. Og selv når selskaberne standser olieudvindingen vil produktionsudstyr ligge tilbage. (Plakaten er…