MEXICO: AZTEC MIGRATION TOLD IN PICTURES – WITHOUT PICTURES

At the beginning of the 1530s, that was in the decade after the Spanish conquest had begun, one or more of the original Aztec codices, which consisted of drawings, apparently were ‘read aloud’, ie. explained and commented, while the Aztec readers oral explanation was written in Spanish. It is possibly the oldest written reconstruction of…

MEXICO: AZTEKERNES VANDRING FORTALT I BILLEDER – UDEN BILLEDER

I begyndelsen af 1530-erne, altså i tiåret efter den spanske erobring var indledt, blev en eller flere af de oprindelige, aztekiske codices, som bestod af tegninger, tilsyneladende ’læst højt’, dvs. forklaret og kommenteret, samtidig med at den aztekiske læsers mundtlige forklaring blev nedskrevet på spansk. Det er muligvis den ældste, skriftlige rekonstruktion af en af…