PERU

Perus economy has undergone tremendous development since the transition to the 21st century. Neoliberal reforms and corruption have made life hopeless hard for the many, fluctuating but reasonable for a growing middle class and luxurious for the few. When Alan García became president in 1985, he assumed responsibility for an extreme foreign debt, and he…

PERU

Perus økonomi har gennemgået en voldsom udvikling ved overgangen til det 21. århundrede. Neoliberale reformer og korruption har gjort livet udsigtsløst hårdt for de mange, svingende men rimeligt for en voksende mellemklasse og luksuriøst for de få. Da Alan García blev præsident i 1985 overtog han ansvaret for en ekstrem udlandsgæld, og han erklærede at…