PERU

Perus economy has undergone tremendous development since the transition to the 21st century. Neoliberal reforms and corruption have made life hopeless hard for the many, fluctuating but reasonable for a growing middle class and luxurious for the few. When Alan García became president in 1985, he assumed responsibility for an extreme foreign debt, and he…

PERU

Perus økonomi har gennemgået en voldsom udvikling ved overgangen til det 21. århundrede. Neoliberale reformer og korruption har gjort livet udsigtsløst hårdt for de mange, svingende men rimeligt for en voksende mellemklasse og luksuriøst for de få. Da Alan García blev præsident i 1985 overtog han ansvaret for en ekstrem udlandsgæld, og han erklærede at…

CORRUPTION IN PERU

In the final comparisons in my two-piece work The World According to Aztecs and Incas: MYTHS AND STORIES OF MEXICO AND PERU, I describe corruption in the supreme layers of power of Peru: Economist Alejandro Toledo, son of poor Indian peasants, gathered the opposition and in 2001 was elected president of Peru and thus the…

KORRUPTION I PERU

Korruption i de øverste magtlag i dagens Peru beskriver jeg i Verden ifølge aztekere og inkaer: MYTER OG HISTORIER FRA MEXICO OG PERU (siderne 482-485 i bind 2): Økonomen Alejandro Toledo, der var søn af fattige indianske bønder, samlede oppositionen og blev i 2001 valgt som Perus præsident og dermed landets første indianske præsident. Nu…