PERU: ALMINDELIGE MENNESKER LEVEDE ELENDIGT

Den franske nationaløkonom Louis Baudin kommenterer Leguizamos testamente, med at overdrivelser hørte til datidens mænd. Retorisk spørger Baudin om ikke den moralitet som Leguizamo havde beundret i Peru var overfladisk, da den var gjort obligatorisk af strenge sanktioner. Poma, der skarpt kritiserede spaniernes opførsel og som hævdede ikke selv at have set indianerne grådige efter…

PERU: COMMON PEOPLE LIVED SAFELY

The Christian Indian Poma described and drew how the Incas year with work and feasts progressed. In January they celebrated Capac Raimi, the feast of the lords, the rain month when some cultivated plants appeared on the fields. In February it was Pavcar Varai, where saint figures had new clothes and when new land was…

PERU: ALMINDELIGE MENNESKER LEVEDE TRYGT

Den kristne indianer Poma beskrev og tegnede hvordan inkaernes arbejds- og festår var forløbet med arbejde og fest. I januar fejrede man Capac Raimi, festen for herrerne, regnmåneden hvor en del dyrkede planter kom frem på markerne. I februar gjaldt det Pavcar Varai, hvor helgenfigurer skulle have nyt tøj, og hvor ny jord blev gravet…