PERU: MYTHS SHOULD MAKE PEOPLE TO FORGET

The Incas wanted to occupy history, and they succeded very well. When historians today refer to great cultures before the Incas, then these frequently are presented as pre-Inca cultures. The Incas are elevated to be the point of reference. Historically, it is true that these other cultures existed in the time before the Incas, but…

PERU: MYTER SKULLE FÅ FOLK TIL AT GLEMME

Inkaerne ville sætte sig på historien, og de fik sat sig særdeles godt tilrette. Når historikere idag omtaler store kulturer før inkaerne, så bliver disse hyppigt præsenteret som præ-inkakulturer. Inkaerne bliver ophøjet til referencepunktet. Historisk er det da korrekt at disse andre kulturer eksisterede i tiden før inkaerne, men de kunne beskrives ved andet og…

PERU: THE FIRST PEOPLE, THE FLOOD AND THE DEVIL

I will start with a creatorgods difficulties: At the beginning of the world came from north a man called Con. He had no bones but flew agily wide. To make his way short he smoothed the mountains and filled the valleys solely by his will and his word, and he presented himself as Son of…

PERU: DE FØRSTE MENNESKER, FLODBØLGEN OG DJÆVLEN

Jeg vil begynde med en skaberguds vanskeligheder: Ved verdens begyndelse kom fra nord et menneske der hed Con. Han havde ingen knogler men fløj behændigt vidt omkring. For at gøre sin vej kort jævnede han bjergene og fyldte dalene alene ved sin vilje og sit ord, og han førte sig frem som værende Solens Søn….