PERU: THE FIRST PEOPLE, THE FLOOD AND THE DEVIL

I will start with a creatorgods difficulties: At the beginning of the world came from north a man called Con. He had no bones but flew agily wide. To make his way short he smoothed the mountains and filled the valleys solely by his will and his word, and he presented himself as Son of…

PERU: DE FØRSTE MENNESKER, FLODBØLGEN OG DJÆVLEN

Jeg vil begynde med en skaberguds vanskeligheder: Ved verdens begyndelse kom fra nord et menneske der hed Con. Han havde ingen knogler men fløj behændigt vidt omkring. For at gøre sin vej kort jævnede han bjergene og fyldte dalene alene ved sin vilje og sit ord, og han førte sig frem som værende Solens Søn….