FEST, DANS OG RITUALER I PERU

Dans bygger på en uendelig lang tradition – det gælder også i Peru. Her har blandingen af indianske og spansk-koloniale kulturer gjort dansen mangfoldig, selvom dens historiske sammenhæng er undertrykkelse og modstand, tro og glæde. I 1560’erne, under den tidlige spanske kolonisering, opstod blandt indianere i området omkring Ayacucho i det centrale Peru en dansebevægelse,…

KUNSTHÅNDVÆRK I MEXICO – en bog og en udstilling

I dag tjener millioner af mexicanere til livets opretholdelse ved at fremstille kunsthåndværk. Det giver beskæftigelse, indtjening, mad på bordet og tag over hovedet – også for den indianske del af befolkningen. I en tid, hvor man anerkender, at mikrolån og lokal udvikling har betydning ikke mindst for samfundets svageste – og i Mexico lever…

MIN VEJ FRA DUBORG-SKOLEN TIL INDIANERE

Der løber en lang tråd fra det danske mindretal i Flensborg til indianere! Måske tråden ikke er så lang endda, for det anderledes liv end flertallets kan forkorte den. I al fald for mig i et tilbageblik på et halvt århundrede. Med en studenterhue fra Duborg-Skolen i 1971 tog jeg til Aarhus Universitet, hvor jeg…

CONTENTS: BOTH VOLUMES: ‘THE WORLD ACCORDING TO AZTECS AND INCAS’

VOLUME 1 Contents: Both volumes… 4 My take off… 7 Spaniards changed the story… 22 Mexico today in figures… 108 Mexico: Do you remember?… 109 Where did Mexicos cultures come from?… 110 Mexicos motherculture: Olmecs… 123 Where gods are born… 132 Where did the Aztecs come from?… 145 Huitzilopochtli – tribalgod, god of war, hummingbird…

INDHOLDSFORTEGNELSE: ‘VERDEN IFØLGE AZTEKERE OG INKAER’

BIND 1 Indholdsfortegnelse for begge bind… 4 Mit afsæt… 7 Spaniere satte sig på historien… 22 Dagens Mexico i tal… 109 Mexico: Hvornår var det nu det var?… 110 Hvor kom Mexicos kulturer fra?… 111 Mexicos moderkultur: Olmekerne… 123 Hvor guderne fødes… 131 Hvor kom aztekerne fra?… 143 Huitzilopochtli – stammegud, krigsgud, kolibrigud… 163 Quetzalcoatl…

VERDEN IFØLGE AZTEKERE OG INKAER:MYTER OG HISTORIER FRA MEXICO OG PERU

Bogomslag: VERDEN IFØLGE AZTEKERE OG INKAER:MYTER OG HISTORIER FRA MEXICO OG PERU. Bd. 1 og 2 Aztekernes Solsten på Det Antropologiske Museum i Mexico By. Forsidefoto: VERDEN IFØLGE AZTEKERE OG INKAER:MYTER OG HISTORIER FRA MEXICO OG PERU. Bd. 1 Mikael Witte foran en keramisk jaguar på Na Bolom i San Cristóbal de las Casas i…

INDIAN AT THE BEGINNING OF THE 21ST CENTURY

Latin America is also characterized by globalization: economic, technological and political. Not military dictators further represented the continent but – a transition – more social democratically oriented politicians, some of whom took Indian postures. Alejandro Toledo, who had grown up in an Indian family, was in 2001 sworn in as President of Peru at Machu…

INDIANSK VED BEGYNDELSEN AF DET 21. ÅRHUNDREDE

Også Latinamerika er præget af globalisering: økonomisk, teknologisk og politisk. Ikke militærdiktatorer tegnede længere kontinentet men – en overgang – flere socialdemokratisk oriente-rede politikere, hvoraf nogle indtog indianske positurer. Alejandro Toledo, der var vokset op i en indiansk familie, blev i 2001 som Perus præsident taget i ed på Machu Picchu med deltagelse af shamaner,…

PERU

Perus economy has undergone tremendous development since the transition to the 21st century. Neoliberal reforms and corruption have made life hopeless hard for the many, fluctuating but reasonable for a growing middle class and luxurious for the few. When Alan García became president in 1985, he assumed responsibility for an extreme foreign debt, and he…

PERU

Perus økonomi har gennemgået en voldsom udvikling ved overgangen til det 21. århundrede. Neoliberale reformer og korruption har gjort livet udsigtsløst hårdt for de mange, svingende men rimeligt for en voksende mellemklasse og luksuriøst for de få. Da Alan García blev præsident i 1985 overtog han ansvaret for en ekstrem udlandsgæld, og han erklærede at…

AND PERU

Peru in the 20th-century was characterized by the urban bourgeoisie. A former president, Augusto Leguía, proclaimed himself in 1919 as dictator and endeavored for a decade to modernize Peru by undermining landlords and opening the country to foreign capital. US-American companies extracted copper and oil but also produced sugar cane, cotton and tobacco. The countrys…