CHRISTIANITYS PROMISE OF SALVATION AND WEALTH

The Primitive Church had promised that the true life waited after the earthly, and the true life was heavenly in the Kingdom of Heaven. They turned away from this world because, according to the Bible, Jesus had called for modesty and spirituality: Do not lay up for yourselves treasures on earth, where moth and rust destroy…

KRISTENDOMS LØFTE OM FRELSE OG RIGDOM

Oldkirken havde lovet at det sande liv ventede efter det jordiske, og det sande liv var det himmelske i Himmerige. Man vendte sig bort fra denne verden, for ifølge Bibelen havde Jesus opfordret til beskedenhed og åndelighed: Saml jer ikke skatte på jorden, hvor møl og rust fortærer, og hvor tyve bryder ind og stjæler. Men…