PERU: ATAHUALPA SENTENCED TO DEATH

The sun is setting on July 26, 1533 while Spanish soldiers led Sapa Inca Atahualpa with iron around the neck into the square where he had been captured eight months earlier. A blast on a trumpet opens the show trial with Pizarro and Almagro as judges, Sancho de Cuellar as clerk and Filipillo as interpreter….

PERU: ATAHUALPA DØMMES TIL DØDEN

Solen synker den 26. juli 1533 mens spanske soldater fører sapa inka Atahualpa med jern om halsen ind på pladsen, hvor han var blevet taget til fange otte måneder forinden. Et stød i en trompet åbner skueprocessen med Pizarro og Almagro som dommere, Sancho de Cuellar som sekretær og Filipillo som oversætter. 12 spørgsmål stilles…

PERU: THE DEVISION OF THE INCA EMPIRE

If Atahualpa had been his fathers general and governor in the north, then he at the death of the father could try to fight for the position as Sapa Inca. He was sitting in a capital, a new capital, which must have given him legitimacy or the feeling of such one. His power base would…

PERU: INKARIGETS SPLITTELSE

Hvis Atahualpa havde været sin fars general og guvernør i nord, så kunne han ved faderens død forsøge at tilkæmpe sig posten som sapa inka. Han sad jo i en hovedstad, en ny hovedstad, hvilket må have givet ham legitimitet eller følelsen af en sådan. Hans magtbase ville være den stående hær, der som noget…

PERU: THE INCA EMPIRE GROWS, GROWS AND GROWS

Pachacútec had his first son with his sister and appointed him heir to the throne. Later he had a son more, Túpac Inca Yupanqui, and then Pachacútec changed his mind and appointed him heir to the throne. In 1463, Túpac Inca Yupanqui was hailed as Pachacútecs comrade- in-arms – ie. his son waged war while…

PERU: INKARIGET VOKSER, VOKSER OG VOKSER

Pachacútec fik sin første søn med sin søster og udnævnte ham til tronarving. Senere fik han en søn mere, Túpac Inka Yupanqui, og så ombestemte Pachacútec sig og udnævnte ham til tronarving. I 1463 blev Túpac Inka Yupanqui hyldet som Pachacútecs medkæmper – dvs. sønnen førte krig mens Pachacútec afventede sejrsbudskaberne. I sine første 25…

PERU: PACHACÚTECS PANACA AND THE SPLIT INHERITANCE

From his palace on the north-west side of the site, Pachacútec ruled when he was in Cusco. Also that was four-folded, delimited by the streets and with a single, small door opening so the access easily could be controlled. It was both his home and administrative headquarter. It was his panaca, and the residents were…

PERU: PACHACÚTECS PANACA OG DEN DELTE ARV

Fra sit palads på pladsens nordvestlige side regerede Pachacútec når han var i Cusco. Også det var firlænget, afgrænset af gaderne og med en enkelt, mindre døråbning så adgangen nemt kunne kontrolleres. Det var både hans bolig og administrative hovedkvarter; det var hans panaca, og beboerne var hans familie med tjenestefolk. Alle skulle have noget…