PERU: ATAHUALPA SENTENCED TO DEATH

The sun is setting on July 26, 1533 while Spanish soldiers led Sapa Inca Atahualpa with iron around the neck into the square where he had been captured eight months earlier. A blast on a trumpet opens the show trial with Pizarro and Almagro as judges, Sancho de Cuellar as clerk and Filipillo as interpreter….

PERU: ATAHUALPA DØMMES TIL DØDEN

Solen synker den 26. juli 1533 mens spanske soldater fører sapa inka Atahualpa med jern om halsen ind på pladsen, hvor han var blevet taget til fange otte måneder forinden. Et stød i en trompet åbner skueprocessen med Pizarro og Almagro som dommere, Sancho de Cuellar som sekretær og Filipillo som oversætter. 12 spørgsmål stilles…

PERU: THE INCA IN CAPTIVITY

Some of those present later claim that Atahualpa had commanded his warriors to attack. Others believe that Valverde to Pizarro had screamed: DID YOU SEE WHAT HAPPENED? DID YOU SEE IT? Why stay polite and submissive to this boastful dog when the area is packed with Indians? Attack them! I forgive you! With a scarf,…

PERU: INKAEN I FANGENSKAB

Nogle af de tilstedeværende hævder siden at Atahualpa kommanderede sine soldater til angreb. Andre mener at Valverde til Pizarro havde skreget: SÅ DU HVAD DER SKETE? SÅ DU DET? Hvorfor forblive høflige og underdanige overfor denne pralende hund når området er spækket med indianere? Angrib dem! Jeg tilgiver jer! Med en klud signalerer Pizarro til…