PUTIN HUSKER DU LENINGRAD?

Putin husker du Tenochtitlán? Putin husker du København? Putin husker du Benin? Putin husker du Guernica? Putin husker du Shanghai? Putin husker du Coventry? Putin husker du Leningrad? Putin husker du Lidice? Putin husker du Oradour-sur-Glane? Putin husker du Dresden? Putin husker du Berlin? Putin husker du Haiphong? Putin husker du Hue? Putin husker du…

DESCENDANTS OF TLATOANIS AND SAPA INCAS

The Aztecs had been led by an chosen leader, Tlatoani. Although the Aztec electoral kingdom by no means was democratic, Aztecs knew that the ruler was a human being. As an important ritual, the Tlatoani and other leaders could dress as gods, representing gods in the rituals, but they never claimed to be divine. When…

TLATOANIS OG SAPA INKAS EFTERKOMMERE

Aztekerne var blevet ledet af en valgt leder, tlatoanien. Selvom det aztekiske valgkongedømme på ingen måde var demokratisk, vidste aztekere at herskeren var et menneske. Som et vigtigt ritual kunne tlatoanien og andre ledere klæde sig ud som guder, de repræsenterede guder i ritualerne, men de påberåbte sig aldrig at være guddommelige. Når en tlatoani…