PERU: TO OLLANTAYTAMBO!

It’s May 13, 1536. Two Inca nobels, who believe there still are opportunities in cooperation with the Spaniards, have provided important information on Saqsaywamans layout, so that the Spaniards can now better plan the siege and their attacks. The war can become asymmetric. The Spaniards are met by stones and arrows from the top of…

PERU: TIL OLLANTAYTAMBO!

Det er den 13. maj 1536. To inkaadelige, der mener der fortsat er muligheder i et samarbejde med spanierne, har givet vigtige oplysninger om Saqsaywamans indretning, så spanierne nu bedre kan planlægge belejringen og deres angreb. Krigen kan blive asymmetrisk. Spanierne mødes af sten og pile fra toppen af de kyklopagtige mure. De ved at…

PERU: A ROYAL RESCUER

In this chaos, when the Spanish soldiers are facing one days march from Cusco, a young man emerges from an apparent nothingness. I know it may sound like a narrators solution when the action has to speed up. But then: The young man presents himself to Pizarro: I, Manco Inca, is son of Inca Huayna…

PERU: EN KONGELIG REDNINGSMAND

I dette kaos, da de spanske soldater står en dagsmarch fra Cusco, dukker en ung mand op af en tilsyneladende intethed – jeg ved godt at det kan lyde som en fortællers løsning, når handlingen skal op i omdrejninger. Men altså: Den unge præsenterer sig for Pizarro: Jeg, Manco Inka, er søn af Inka Huayna…

PERU: WAR OF BROTHERS

Hayna Cápac, the 11th Sapa Inca, followed his predecessors tradition of having many children. At least three or four of his sons were of decisive importance to Inca history, but none of them could foresee the future of the enormous Inca Empire, which was succumbing to its own success, respectively cracking as a result of…

PERU: BRODERKRIG

Hayna Cápac, den 11. sapa inka, fulgte sine forgængeres tradition med at få mange børn. I al fald tre-fire af hans sønner fik afgørende betydning for inkahistorien, men ingen af dem kunne forudse fremtiden for det enorme inkarige, der var ved at segne under sin egen succes, hhv. revne som følge af indre modstand fra…