PERU: THE WRITING KNOTS LOOSENED?

Perhaps there in the Inca Empire had existed royal kiphus with writings for the specially initiated, a secret wisdom of great royal times before the time of the Incas. Perhaps Valera had developed some writing systems to make the Inca civilization creditable in the eyes of ruling Christian Spaniards. And perhaps the existence of royal…

PERU: KNÆKKES SKRIFTKNUDEN?

Måske der i inkariget havde eksisteret kongelige khipuer med skrift for de særligt indviede, en hemmelig visdom om store, kongelige tider før inkaernes tid. Og måske havde Valera viderudviklet nogle skriftsystemer for at gøre inkacivilisationen anerkendelsesværdig i magthavende kristne spanieres øjne. Måske kan eksistensen af kongelige khipuer bekræftes af arkæologiske fund eller af Pomas tegninger…