MEXICO

In the 1970s, Mexicos economy grew strongly following the discovery of large oil reserves in the Gulf of Mexico. However, there was a global overproduction of oil and, furthermore, the Mexican economy suffered from the rise of international interest rates and the rocketing of the exchangerate US-Dollars. Mexicos foreign debt exploded, the country had to…

MEXICO

I 1970’erne voksede Mexicos økonomi stærkt efter fundet af store oliereserver i den Mexicanske Golf. Imidlertid opstod der en global overproduktion af olie og desuden led mexicansk økonomi under internationale rentestigninger og dollarkursens himmel-flugt. Mexicos gæld til udlandet eksploderede, landet måtte anmode om international støtte og reelt brød den mexicanske peso sammen i 1982. Fra…

MODERN MEXICO

The Mexican Revolution in 1910 was immediately triggered by the long standing general, president and dictator Porfirio Diaz’ arrest of opponents and his swindle in a presidential election. The losing candidate, Francisco Madero, urged his fellow countrymen to take up arms. The dictator fled to Spain and Madero was elected president in 1911. In a…

DET MODERNE MEXICO

Den mexicanske Revolution blev i 1910 umiddelbart udløst af den mangeårige general, præsident og diktator Porfirio Diaz arrestation af modstandere og hans svindel ved et præsidentvalg. Den tabende kandidat, Francisco Madero, opfordrede sine landsmænd til at gribe til våben. Diktatoren flygtede til Spanien og Madero blev valgt som præsident i 1911. I et tiårs kaos…