INDIAN AT THE BEGINNING OF THE 21ST CENTURY

Latin America is also characterized by globalization: economic, technological and political. Not military dictators further represented the continent but – a transition – more social democratically oriented politicians, some of whom took Indian postures. Alejandro Toledo, who had grown up in an Indian family, was in 2001 sworn in as President of Peru at Machu…

INDIANSK VED BEGYNDELSEN AF DET 21. ÅRHUNDREDE

Også Latinamerika er præget af globalisering: økonomisk, teknologisk og politisk. Ikke militærdiktatorer tegnede længere kontinentet men – en overgang – flere socialdemokratisk oriente-rede politikere, hvoraf nogle indtog indianske positurer. Alejandro Toledo, der var vokset op i en indiansk familie, blev i 2001 som Perus præsident taget i ed på Machu Picchu med deltagelse af shamaner,…

ECONOMY AND VIOLENCE IN MEXICO

In the 1970s, Mexicos economy grew strongly following the discovery of large oil reserves in the Gulf of Mexico. However, a global overproduction of oil occurred and in addition, the Mexican economy suffered from growing international interest rates and the US Dollars sky-rocketing. Mexicos foreign debt exploded, the country had to ask for international support,…

ØKONOMI OG VOLD I MEXICO

I 1970’erne voksede Mexicos økonomi stærkt efter fundet af store oliereserver i den Mexicanske Golf. Imidlertid opstod der en global overproduktion af olie og desuden led mexicansk økonomi under internationale rentestigninger og dollarkursens himmelflugt. Mexicos gæld til udlandet eksploderede, landet måtte anmode om international støtte og reelt brød den mexicanske peso sammen i 1982. I…